THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5810625
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5764282
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3451207
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3195722
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141233
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2694754
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628257
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2498763