THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5759149
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5191565
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3363875
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3169413
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3134590
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2675115
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620861
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2422953