THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 6228583
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5875607
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3558166
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3240537
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3156720
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 2910739
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2806403
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2727535