THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5753109
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5111785
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3353425
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3164053
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133715
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673298
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620313
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2416266