THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5781878
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5457214
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3393126
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3185842
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3138079
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2684802
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2624575
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2464839