THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5859707
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5832998
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3474412
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3207178
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3144062
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2705193
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2631894
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2559602