Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Bùi Thị Ngà
Giới tính Nữ
Email vuquochuy1989@gmail.com
Đơn vị Trường thcs Tràng Lương
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 226 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 94 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này