Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Nguyên
Giới tính Nam
Email samurai_jack1210@yahoo.com
Website http://violet.vn/phamnguyen15110703
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Toán học, Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Thị Mỹ Ý
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1951 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 12808 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này