Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Vũ Thái
Giới tính Nữ
Email thai9982@yahoo.com.vn
Đơn vị PTTH Gang Thép
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3264 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 1327 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này