Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Pts Chip
Giới tính Nữ
Email thangpts@gmail.com
Đơn vị đại học Mở Hà nội
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 341 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 82 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này