Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên giang thi chua
Giới tính Nữ
Email congthanh16@gmail.com
Đơn vị Trường PTDTBT TH Xã Quan Thần Sán
Tỉnh/thành Lào Cai
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 54 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 4 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này