THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5641870
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4489801
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3114575
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3113171
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3039782
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2634136
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2606067
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2322390