THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5672350
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4628539
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3146175
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3126545
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3118889
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2644116
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2612262
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2367510