THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5664290
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4589471
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3125060
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3117602
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3115130
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2642337
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2611778
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2363586